Ukrajinští uprchlíci budou muset svá auta v ČR zaevidovat

Ukrajinští uprchlíci před ruskou agresí, kteří v Česku používají auta ze své vlasti, je asi budou muset nechat do konce roku zapsat do evidence vozidel. V opačném případě by jim hrozila pokuta až 30.000 korun. Poslanci chtějí změnu, která má zlepšit postižitelnost dopravních přestupků ukrajinských řidičů, doplnit do vládní azylové novely. Poslali ji dnes do závěrečného kola schvalování, které se uskuteční zřejmě za dva týdny.

Změnu podpořil i ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Podle něj přispěje k lepšímu dodržování pravidel silničního provozu a zmírní obavy veřejnosti, že přestupky řidičů aut s ukrajinskou SPZ jsou nepostižitelné. Stínová ministryně vnitra za ANO Jana Mračková Vildumetzová prohlásila, že do ledna 2024 budou ukrajinští řidiči nepostižitelní. Ministerstvo by proto evidenci ukrajinských vozidel mělo podle ní spustit „v daleko kratším termínu“, který ale poslankyně nenavrhla.

Vládní novela má především zpřísnit postih za organizované převaděčství a zjednodušit podmínky pobytu a zaměstnávání vybraných skupin cizinců. Až osm let vězení má podle novely nově hrozit převaděčům, kteří při pašování migrantů vystaví větší počet osob nelidskému nebo ponižujícímu zacházení. Vyšším počtem se podle dřívějších soudních rozhodnutí míní alespoň sedm lidí. Novela by tak mohla podle ministra pomoci předejít dalším migračním vlnám z Asie a Afriky. ANO navrhovalo maximální sazbu pro členy převaděčských gangů zvýšit až na 12 let, podle Rakušana se ale ministerstvo spravedlnosti postavilo proti tomu.

Nově mají podle vládní předlohy hrozit až dva roky vězení cizincům, kteří by nerespektovali rozhodnutí o vyhoštění. V návaznosti na unijní předpisy bude zákon podle ministra doplněn o pasáž ukládající českým orgánům vynucovat rozhodnutí o povinnosti cizince opustit unijní prostor, i pokud by to nařídil úřad jiné členské země EU.

Novela azylového zákona navazuje na předlohy z minulého volebního období. Zjednodušuje podmínky pro pobyt a zaměstnávání cizinců, kteří jsou držiteli takzvaných modrých karet. Úprava je podle vlády nutná kvůli směrnici Evropské unie z října 2021. O povolení k pobytu kvůli výkonu vysoce kvalifikovaného povolání by měli mít možnost zažádat i azylanti a sezonní pracovníci. Držitelé karet se například budou moci lépe uplatnit i v dalších státech EU, změní se jim platová hranice, budou mít volný přístup na pracovní trh již po roce a povolení k pobytu dostanou i jejich rodinní příslušníci.

Návrh rovněž zavádí povinné pojištění nezletilých dětí, které mají na území České republiky dlouhodobý pobyt. Jejich zákonní zástupci by za ně měli platit pojistné, které bude odpovídat sazbě, kterou mají lidé bez zdanitelných příjmů. Novela má zrušit vyplácení finančního příspěvku žadatelům o mezinárodní ochranu, kteří jsou ubytováni mimo azylové zařízení. Zákon dále upřesňuje pojmy azylant a osoba požívající doplňkové ochrany.