Volební manuál: Jak volit prezidenta a jak si vyřídit voličský průkaz pro druhé kolo

Volební manuál: Jak volit prezidenta a jak si vyřídit voličský průkaz pro druhé kolo; Zdroj foto: Jakub Plíhal

Kdy se volí?

Prezidentské volby se konají v pátek 13. ledna a v sobotu 14. ledna. V pátek je možné hlasovat od 14:00 do 22:00 hodin, v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin.

Pokud žádný kandidát nezíská v prvním kole nadpoloviční většinu hlasů, následuje druhé kolo, kam postupují dva nejúspěšnější kandidáti. To proběhne o dva týdny později, v pátek 27. ledna a sobotu 28. ledna.

Kde se volí?

Volí se na celém území Česka, přičemž každý volič má ve své obci určenou volební místnost podle svého trvalého bydliště. Konkrétní adresu volební místnosti by měl starosta již zveřejnit. 

Kdo může volit?

Volit může každý občan Česka, který nejpozději v druhý den voleb dovrší 18 let. To stejné platí i pro druhé kolo, ve kterém mohou hlasovat i ti, kteří byli v době prvního kola ještě nezletilí. Kromě věku může občany z možnosti hlasování vyloučit omezená svoboda z důvodu ochrany zdraví lidu a omezená svéprávnost k výkonu volebního práva. 

Kdy a jak obdržím volební lístky?

Hlasovací lístky měl obdržet každý volič na adresu svého trvalého bydliště nejpozději tři dny před začátkem prvního kola voleb. Pokud volič lístky neobdržel, ztratil nebo mu přišly nekompletní, dostane ve volební místnosti od komise novou sadu lístků. Před druhým kolem se hlasovací lístky již neposílají, vydává je komise až ve volební místnosti.

Jak probíhá hlasování?

Ve volební místnosti se musí volič prokázat platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Komise mu poté vydá obálku, do které za plentou vloží volební lístek se jménem vybraného kandidáta. Obálku pak volič vhodí do zapečetěné volební urny. 

Co když nebudu v den voleb doma?

Pokud se volič v době voleb nenachází v místě svého trvalého bydliště, má možnost volit s voličským průkazem, a to i v zahraničí. Průkazy se vydávají zvlášť pro první i druhé kolo voleb.

O voličský průkaz pro druhé kolo si mohou občané zažádat elektronicky do 20. ledna, případně na Portálu občana. Osobně si ho lze na obecním úřadě v místě trvalého bydliště vyřídit až do 25. ledna.

Volič, který hlasuje s voličským průkazem, musí průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Komise mu poté vydá prázdnou úřední obálku a případně i sadu hlasovacích lístků. Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, nakonec rozhodne hlasovat ve svém volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat okrskové volební komisi. Jinak mu komise hlasování neumožní.

Jak můžu volit, když jsem nemocný?

Volič může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, požádat obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat do přenosné volební schránky. Komise může vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého okrsku.

Volič, který se v době voleb nachází v karanténě nebo izolaci kvůli onemocnění covid-19, může hlasovat během druhého kola 25. ledna, od 8:00 do 17:00 hodin volit na takzvaném drive-in místě z auta. Občané mohou volit také v uzavřeném zdravotním zařízení, které navštíví komise ještě v pátek 13. ledna a v případě druhého kola 26. a 27. ledna.

Při hlasování v karanténě či izolaci je nutné mít občanský průkaz nebo cestovní pas, voličský průkaz, pokud si o něj volič zažádal, a doklad o nařízené izolaci nebo karanténě. 

Jak můžu volit ze zahraničí?

Stejně jako při volbách do Poslanecké sněmovny lze i prezidenta volit v zahraničí na českých zastupitelských a konzulárních úřadech. Občané, kteří chtějí volit novou hlavu státu ze zahraničí, se buď museli zapsat na speciální seznam voličů do 4. prosince loňského roku, nebo si vyřídit voličský průkaz.

Na území, kde je místní čas oproti časovému pásmu v Česku posunut o tři a více hodin zpět, jako například ve Spojených státech, probíhají volby vždy ve čtvrtek a pátek od 14:00 do 21:00 místního času.

Na území, kde je čas posunut dozadu nejvýše o dvě hodiny, probíhají volby v pátek od 12:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 12:00 místního času. Na ostatních místech, například na Slovensku nebo v Austrálii, se hlasuje v pátek  od 14:00 do 22:00 a v sobotu od 8:00 do 14:00 místního času.

Kdy budou výsledky?

Sčítání hlasů začne ihned po uzavření volebních místností, tedy v sobotu ve 14:00. Průběžné i konečné výsledky zveřejní Český statistický úřad. Zcela sečteno by mělo být v sobotu večer.


Pokračovat ve čtení