Čiči bar, pan Bonbonek a litry šampaňského. Fotky dávné slávy Janských Koupelí

Čiči bar, pan Bonbonek a litry šampaňského. Fotky dávné slávy Janských Koupelí; Zdroj foto: Aktuálně.cz / Reprofoto z knihy od kolektivů autorů (MgA. Mgr. Lukáš Horký, Mgr. Jakub Ivánek, Ph.D., Mgr. Hana Pavelková, doc. Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D., Mgr. Petr Zahnaš) "Jánské Koupele - Minulost, současnost a budoucnost", kterou v roce 2022 ve Frýdku - Místku vydalo nakladatelství Surbanz.

Prvotní impulz vytvořit publikaci vzešel z iniciativy sociologa Jiřího Siostrzonka: „Když jsem plánoval vydat dobové fotografie a pohlednice z Jánských Koupelí, oslovil jsem editory Moniku Čermínovou a Lukáše Horkého, se kterými jsme si ověřili dobrou spolupráci již při několika předchozích knižních projektech,“ konstatoval. Společně se shodli, že si bývalé lázně se zajímavou historií zaslouží větší pozornost.

„Proto byli do tvůrčího týmu přizváni další odborníci, historici, památkáři i nadšení badatelé, aby obrazovou část doplnili svými texty. Editory zajímaly rovněž konkrétní vzpomínky a příběhy, proto vyhledali a oslovili pamětníky, kteří v lázních vyrůstali nebo pracovali,“ dodal Siostrzonek.

Výsledná kniha poskytuje čtenářům na více než dvě stě sedmdesáti stranách přehled o historii i současném stavu místa, jehož  atmosféra je zachycena na velkém množství dobových pohlednic a fotografií. Ty jsou doplněny stávajícími snímky areálu pořízenými fotografy Lukášem Horkým, Davidem Macháčem a Václavem Pazderou.

Vědecké studie i vzpomínky na Čiči bar

Publikace obsahuje historické studie o lázních v 19. a 20. století, vypracované Jakubem Ivánkem a Petrem Zahnašem. Textová část je doplněna o stanovisko zástupkyně památkové péče Hany Pavelkové a rozhovory s minulými a současnými vlastníky – Danielem Bahenským, Petrem Lexem a Janem Ležatkou.

Zároveň však lze v knize najít i vpomínky lidí, kteří v Janských Koupelích žili a pracovali. „Když začal turnus, bouchalo se šampaňské, pilo se ve velkém a doslova se řádilo,“ vzpomíná například Elvíra Musilová, zpěvačka lázeňského orchestru v letech 1972-1975. Další pamětníci vzpomínají třeba na vyhlášený Čiči bar nebo na pana Bonbonka, který měl na taneční zábavě rozvážet na stolečku alkohol, ale za chvíli už stoleček jezdil sám, protože dotyčný už toho nebyl schopen. 

Jak uvedl vydavatel knihy a jeden z jejích editorů Lukáš Horký, otázka budoucnosti zchátralých objektů kdysi vyhlášených lázní dnes trápí veřejnost a každá změna vlastníka vyvolává vášnivou debatu. „Lidé jednoduše nevěří, že se najde někdo, kdo celý areál citlivě opraví,“ vysvětlil.

Horký vysvětluje, že záměrem autorů knihy je oprostit diskusi o Jánských Koupelích od přehnaných emocí tak, aby si každý mohl udělat svůj vlastní obraz založený na faktech. „V mediálním světě se totiž zrodila řada nepřesností i účelových zkreslení. Snahou je tyto mýty vyvrátit a jednou provždy zasadit do reálného kontextu i díky doplnění textové části knihy o stanovisko zástupce památkové péče a o rozhovory se všemi porevolučními vlastníky,“ konstatuje.

Jeho slova doplňuje Hana Pavelková z památkového ústavu: „V současné době nám nezbývá než si přát a doufat, že areál bývalých lázní po dlouhých letech našel svého vlastníka, který mu znovu vtiskne život a rozšíří jeho potenciál, stejně tak, jako to na konci devadesátých let 19. století učinil Camillo Razumovský. Doufejme, že ideový záměr nezůstane pouze na papíře a že se v brzké budoucnosti dočkáme jeho detailnějšího rozpracování. Věřme, že nastane čas, kdy si s hrdostí projdeme lázeňskou kolonádou, necháme se lehce omámit pomalým rytmem charakteristickým pro všechna lázeňská centra a s výhledem na krásné údolí řeky si vychutnáme výbornou kávu.“


Pokračovat ve čtení